ຝືນປະກົດການ

ຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດ ໂພສໂດຍ: ຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດ
17/01/2007 09:05 PM
ເຂົ້າມາອ່ານ: 1549

 

ທ້າວ ວົງ ກັບ ທ້າວ ສອນ ເປັນ­ສ່ຽວ­ຮັກ­ສ່ຽວ­ດື່ມ­ຮ່ວມ­ວົງ­ນໍາ­ກັນ­ຕະ­ຫລອດ ແລະ­ ຄືນ­ນີ້ກໍ່ເຊັ່ນ­ກັນ­ທັງ­ສອງ
ກິນເຫລົ້າ­ຢ່າງເມົາ­ມັນ­ພໍຜ່ານ­ໄປ 20 ນາ­ທີ ທ້າວ ສອນ ຫລຽວເບິ່ງ­ຫນ້າ­ສ່ຽວ­ແລ້ວ­ທ້ວງ­ຂື້ນ ບັກ­ຫ່າ­ມືງເອີ້ຍ
ຕັ່ງ­ມີ­ໃຫ້ນັ່ງ ສັງ­ມືງ­ຈ່ອງເພດານ­ຢ່ອນ­ຫົວ­ປານເຈຍ­ແທ້ ! ທ້າວ ວົງ ຮູ້­ໂລດ­ວ່າ­ສ່ຽວເມົາຫມັກເລີຍ­ຫອບ­ສ່ຽວ
ຍ່າງ­ຂື້ນ­ລົດ­ຈັກເພື່ອ­ຈະ­ຂັບເມືອ­ສົ່ງ­ຫາເມຍ ແຕ່­ທ້າວ ສອນ ພັດມະ­­ໂງມະ­ເງ­ບໍ່ຍອມ­ໃຫ້­ທ້າວ ວົງ ຂັບ­ລົດເລີຍ
ເວົ້າ­ວ່າ :
- ສອນ : ຫ່າ­ມືງ ! ກູບໍ່­ໄດ້ເມົາ­ນ່າ ໃຫ້ກູຂັບ ( ເວົ້າເປັນ­ສຽງ­ສັ່ນເຄືອ ຕາມ­ພາສາ­ຄົນເມົາ )
- ວົງ : ໂອ້ຍ ! ແຕ່ນີ້­ຮອດ­ບ້ານ­ຕັ້ງ 5 ກິ­ໂລ ກູຢ້ານ­ມືງ­ພາ­ກູກອງອວກຍວກກາງ­ທາງ­ນັ້ນ­ແລ້ວ !
- ສອນ : ໂອ້ຍ ! ມັນ­ສິເປັນ­ຫຍັງເກາະ­ ກູຂີ່­ລົດ­ຈັກ­ແຂ່ງ­ກັບ ບັກ­ແສງ ມື້ນັ້ນ­ມືງກະ­ເຫັນ­ຕະ­ວາ ?
- ວົງ : ເຫັນ ! ເຫັນ­ມືງ­ຄາບເສົາ­ໄຟ­ຟ້າ """

 
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ »