ບໍ່ຢາກເປັນທະຫານ

ຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດ ໂພສໂດຍ: ຄົນລາວ ທີ່ຮັກຊາດ
20/01/2007 12:04 AM
ເຂົ້າມາອ່ານ: 1615

 

ທີ່­ຫມູ່ບ້ານ­ແຫ່ງ­ຫນື່ງ ພໍພັນ­ຕີ ບຸນ­ປອງ ກ່າວ­ຄໍາປາ­ໃສເນື່ອງ­ໃນ­ວັນ­ຄັດເລືອກ ເກນ­ທະ­ຫານ­ພັນ­ທະ­ ສໍາເລັດ
ທາງ­ຄະ­ນະ­ຈັດ­ຕັ້ງ­ບ້ານ ກໍ່­ໄດ້­ຈັດ­ແຖວ­ໃຫ້­ຊາຍ­ຫນຸ່ມ­ພາຍ­ໃນ­ບ້ານ ທີ່ກຽມ­ພ້ອມ­ທົດ­ສອບ­ຮ່າງກາຍເຂົ້າເປັນ­ທະ­
ຫານ­ພັນ­ທະ­ ຕາມ­ທີ່­ໄດ້­ປະ­ຕິບັດ­ກັນມາ­ໃນ­ປາງ­ນັ້ນ ! ພໍຮອດ­ຄິວ­ທ້າວ­ສົມ­ສັກ ຈະ­ເຂົ້າ­ທົດ­ສອບ ແຕ່ດ­ວ້ຍ­ຈິດ
­ໃຈຂອງ­ລາວ­ບໍ່­ຢາກເຂົ້າເປັນ­ທະ­ຫານ­ຈັກ­ດີ້ ເລີຍ­ຕາງ­ຕິ­ປາກ­ກືກເພື່ອ­ຫລີກເວັ້ນການ­ຄັດເລືອກ !
ພົນ­ທະ­ຫານ : ເຈົ້າ­ຊື່­ຫຍັງ ?
ທ້າວ­ສົມ­ສັກ : ເອິ ອະ­ ອຶ ໆ­ໆ­ ! ( ຕາມ­ສໍານຽງ­ຄົນ­ກືກ )
ພົນ­ທະ­ຫານ : ຫວ້ຍ ! ປາກ­ກືກ­ຫນິ ຈັ່ງ­ໃດກະ­ເຂົ້າກອງ­ທັບ­ບໍ່­ໄດ້ ຜ່ານ !
ທ້າວ­ສົມ­ສັກ : ໂອ້ ! ໄຊ­ໂຍ...ຮີວວວວວວວວວ
ພົນ­ທະ­ຫານ : ?????????

 
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ »