ຢາປູກຜົມ(ຢາແກ້ຫົວລ້ານ)

loukxaona ໂພສໂດຍ: loukxaona
25/02/2009 09:43 PM
ເຂົ້າມາອ່ານ: 9844

 

ຂີງເປັນ­ຢາສະ­ຫມຸນ­ໄທ (ສະ­ຫມູນ­ໄພ) ສາລະ­ພັດ­ປະ­­ໂຫຍດ
­ແຕ່ອິກ­ຄຸນ­ປະ­­ໂຫຍດ­ຫນື່ງ­ແມ່ນເປັນ­ຢາ­ແກ້­ຫົວ­ລ້ານ­ຄື­ສາມາດ­ປ້ອງ­ກັນ­ຜົມ­ຫລົ່ນ­ໄດ້
ວິ­ທິການ­ຄື:::::::::
ເອົາ­ຂີງ­ຂະ­ນາດ­ທໍ່­ຫົວ­ໂປ້ມືມາເຜົາ­ໄຟ­ໃຫ້­ຮ້ອນ­ແຕ່ບໍເຖີງ­ໄຫມ້­ແລ້ວເອົາມາ­ບົດ­ລະ­ອຽດ­ຫັລງ­ຈາກ­ນັ້ນ­ກໍ
ເອົາທາ­ໃຫ້­ທົ່ວ­ຫນັງ­ຫົວ ນ້ໍາ­ຂີງ­ຈະ­ຊ່ວຍກະ­ຕຸ້ນ­ໃຫ້ເສັ້ນ­ຜົມເກີດເຮັດ­ໃຫ້ເສັ້ນ­ຜົມ­ທີ່ເກີດ­ຂື້ນມາ­ແຂງ­ແຮງ
ອີກ­ດ້ວຍ........
ອັນ­ນີ້ເອົາມາ­ຕ້ອນ­ພວກ­ພໍ່­ຕູ້­ພໍ່ອາວ­ທັງ­ຫລາຍ­ຜູ້­ທີ່­ຜົມ­ຄຽດ­ໃຫ້­ຫົວ­ແລ້ວ­ມັນ­ແລ່ນ­ຫນີ­ປະ­ຫົວເລີຍ­ຫາເອົາສະ­ເຫນ່ດຶງ­ດຸດເສັ້ນ­ຜົມ­ຄືນ
ມາຝາກເອົາ­ໄປ­ໃຊ້­ທົດ­ລອງ­ຂອງ­ຝາກ­ຈາກ­ລຸກ­ຫລານເດີ...........

 
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ »