ຂຸນລູ ນາງອົ້ວ........ຕອນອາວະສານ

ປານ້ອຍ ໂພສໂດຍ: ປານ້ອຍ
08/03/2012 05:49 AM
ເຂົ້າມາອ່ານ: 5690

 

ເມື່ອ­ນັ້ນ ອົ້ວ­ຄ່ຽມ...............ເດີນ­ດ່ວນ­ດັ້ນ
ມຸ່ງ­ສູ່ອຸທະ­ຍານ...................­ໄປຫາ­ຕົ້ນ­ຈວງ­ຈັນ­ຜີ­ປູກ
ກົ້ມກາບ­ໄຫວ້ວອນ..............ນາງ­ໄມ້­ແມ່­ຈັນ
ຂໍຈົ່ງ­ໂນ້ມ­ນ່ວງ­ນ້າວ.............ມາເອົາ­ອົ້ວ­ສູ່­ສະ­ຫວັນ ແດ່­ທ­ອ້ນ

ລາກ­ອ່ນເນີ ຍອດ­ຊູ້.............ຂຸນ­ລູຂອງ­ອົ້ວ­ຄ່ຽມ ຮຽມເອີຍ
ຫາກ­ມີບຸນ­ຄົງ­ໄດ້­ພໍ້..............ເຫັນເຈົ້າ­ຢູ່­ສະ­ຫວັນ
ນ­ອ້ງ­ໄປກ­ອ່ນ­ຊິ...................ເອົາຫວີກັບ­ຊ້ອງ
ຊິ­ໄປ­ແລ­ລໍ່າຈ­ອ້ງ..................ຄອຍ­ຖ້າ­ຢູ່­ສະ­ຫວັນ

ບາດ­ນີ້­ຮ­ອ້ນ­ຮອດ..................ທ້າວບາ­ບ່າວ­ຂຸນ­ລູ
ຮູ້­ຂ່າວ­ແຟນ­ແຂວນ­ຄໍຕາຍ.......ມອດ­ຊີວາ­ໄກ­ຈາກ
ສຸດ­ຣະ­ທົມ­ແສນເສົ້າ..............ມະ­­ໂນ­ໃນ­ແຄ້ນ­ຄັ່ງ
ຢຸດ­ມ້າ­ໄວ້­ຢູ່­ແຄມ..................ສວນ­ປ່າຫມາກ­ຖົ່ວ

ຜູກ­ມ້າ­ໄວ້­ແຄມ....................ຮົ້ວ­ປ່າຫມາກເຍົາ
ຮີບ­ດ່ວນ­ຟ້າວ­ຈ້າວ................ຂຶ້ນ­ສູ່ເທິງເຮືອນ
ຄ­ວ້າ­ມິດ­ແຫລມຍາວ­ໄດ້..........­ແຂວນ­ຢູ່ເທິງ­ຝາ
ສຽບ­ປັກກາງ­ອົກ­ຊວງ.............ສິ້ນ­ໃຈ­ຊີວາມ­ວ້ຍ ແທ້­ແລ້ວ

ເລືອດ­ໄຫລນອງເຕັມ­ພື້ນ.........­ໄຫລ­ຊຶມ­ຊອດ­ຕະ­ລ່າງ
­ແມ່ກໍາ­ລັງ­ຕໍ່າ­ຜ້າ­ຢູ່..................ທາງກ­ອ້ງ­ຕະ­ລ່າງເຮືອນ
ເຫັນເລືອດ­ໄຫລ­ລິນ­ລົງ............ອາບເປື້ອນເຄືອ­ຜືນ­ຫູກ
ຂານ­ຮຽກເອີ້ນ­ຮ­ອ້ງ.................­ໃສ່­ຂຸນ­ລູ ວ່າ...

­ໃຜ­ນໍ ແຕະ­ຕ­ອ່ຍ­ຕ­ອ້ງ...............ຄ້ວມ­ໄຫຂັ່ງ­ແມ່­ລົງມາ
ສີ­ແດງ­ໄຫລ­ລັ່ງຍ­ອ້ຍ................­ໃສ່ເຄືອ­ຫູກ­ແມ່ດ່າງ­ແດງ ລູກເອີຍ
­ແມ່­ຈຶ່ງ­ຟ້າວ­ຮີບ­ຮ­ອ້ນ.................ຂຶ້ນ­ໄປເບິ່ງເທິງເຮືອນ
ເຫັນ ຂຸນ­ລູນອນ­ສິ້ນ­ໃຈ.............­ແຈບ­ຈົມ­ຢູ່ກອງເລືອດ ເວດ­ທະ­ນາເດ່


Picture@Bailane.com 
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ »