ບໍລິສັດ ລາວທຸລະ­ຄົມ \ ບໍລິສັດ ອີທີແອວ \ ບໍລິສັດ ຢູນີແຖວ ວຽດ­ນາມ

joss ໂພສໂດຍ: joss
14/11/2012 11:48 PM
ເຂົ້າມາອ່ານ: 6534

 

ສອງ­ບໍລິ­ສັດ­ໃນ­ລາວເຊັ່ນ ລາວ­ທຸລະ­ຄົມ ແລະ­ບໍລິ­ສັດ ອີ­ທີ­ແອວ­ບໍວ່າ­ໃນ­ໜັງ­ສື­ພີມ ຫຼື ໃນ­ອົງກອນ­ຕ່າງຯ ແມ່ນ­ໄດ້ຍິນ ໄດ້­ຝັງ ໄດ້ອ່ານ ສອງ­ບໍລິ­ສັດ­ໃຫ້ການ­ອຸປະ­ຖໍາ
ຢູ່­ຄະ­ຫລອດ ເຊັ່ນ ງ່ານ­ກິ­ລາ­ນັກ­ສືກ­ສາ ວິ­ທະ­ຍາ­ໄລ ຈະ­ມາຮອດ­ນີ້ ສອງ­ບໍລິ­ສັດ ເພິນ­ຮ່ວມ­ກັນ­ສະ­ໜັບ­ສະ­ໜູນງານ­ກິ­ລາ ເປັນເງິນ ສີ່­ຕື້ກ່ວາ­ກີບ ແຕ່ບັດ ບໍລິ­ສັດ­ຢູນີ­ແຖວ ວຽດນາມ ບໍເຄີຍ­ໄດ້ຍິນ­ຂ່າວເລື່ອງ­ອຸປະ­ຖໍາ­ຂົນເງິນເປັນ­ວິນາ­ທີ ກັບ­ບ້ານ­ລູກດຽວ

 
ໃຫ້ຄວາມເຫັນ »