ຂໍ້ມູນແລະເລື່ອງລາວຂອງຂ້ອຍ

 
ຊື່ : ທ່ານ ຄໍາຜິວ ມະນີວັນ
ອີເມລ໌ : KManiT28FB@aol.com
ຂົງເຂດທີ່ຢູ່ອາໃສ : Sunny Southern California, USA
ຄະຕິ-ຄໍາຄົມ : ອະດີດນັກບິນ ກອງທັບອາກາດລາວ
ງານອະດີເລກ : ສິງທີ່ຈໍາເປັນ
ອາຊີບການງານ : ແລ້ວແຕ່ສດວກແລະເຫມາະສົມ
ອະດີດນັກບິນ ກອງທັບອາກາດລາວ